genografie.nl logo

DNA  TESTEN

Ítzi

*

Familie onderzoek

DNA testen worden over het algemeen gedaan om de voorvaderlijke afstamming vast te stellen in een tijd die verder teruggaat dan met gewoon genealogisch onderzoek mogelijk is.

Je laat hiervoor een aantal markers testen om je haplogroep vast te stellen. Wanneer die bekend is ga je op zoek naar de subgroep door het SNP paneel te bestellen dat bij deze haplogroep hoort. Je definieve plaats vindt je dan na de bepaling van een of meer extra SNP's.

Wanneer je definieve plaats in de haplogroepboom bekend is kun je meer markers laten testen. In je groep zijn vaak personen die een min of meer gelijkend haplotiepe hebben, waarmee je dus een kleine genetische afstand hebt. Er is een Y-DNA Vergelijkings hulpprogramma dat de tijd schat tot de eerste gemeenschappelijke voorouder met de anderen. Je vindt daarmee ook clusters van familiegroepen.

Je kunt nu vaststellen of er een familierelatie is tussen twee families met eenzelfde achternaam en ook de tijd bepalen waarin de stamvader leefde

In je subgroep, clade, staan families met een grotere genetische afstand. de TMRCA is dan nog vaag te vermoeden. Aan de woonplaatsen kun je wellicht de gang van de familie geschiedenis aflezen.

Bij een genetische afstand van meer dan 5 wordt de bepaling echter onnauwkeurig door terugmutaties en parallelle mutaties. Hij wordt dan korter gemeten dan hij in werkelijkheid is. Dit verschijnsel treedt op bij een tijdsduur boven 600 jaar of twintig generaties.

*

Firma's
YSEQ- Store_logo

YSEQ DNA Shop

FTDNA logo

FTDNA DNA shop

Y-STR markers

16-marker STR "Alpha" panel:
14-marker STR "Beta" panel:
30-marker STR "Alpha-Beta" panel:

$54
$58
$85

37 STR markers:
67 STR markers:

$170
$268

30-marker STR "Delta" panel:
36-marker STR "Gamma" panel:

Additional STRs:

$85
$95

$10 to $19

111 STR markers:

$360

SNPs

SNP:
SNP panels:

$17.50
$103 to $390

SNP:
Y SNP panels:

$42
$120

Mt-DNA

MtDNA HVR1:
MtDNA HVR2:

MtDNA Complete:

$25
$25

$ 165

MtDNA HVR1+HVR2 $90

Mt Full Sequenc:

$90

$200

Autosomaal DNA

Family Finder:

$79

Comprehensive Genome:

$546

Whole Genome:

$740

Stand op 10 april 2018

*

*

Andere redenen voor een onderzoek:

Onderzoek naar een nabije familierelatie.
Dit is een autosomale test, een screening van alle chromosomen. Hiermee toon je familierelaties aan tot in de zevende generatie van je kwartierstaat
Testen: Familyfinder van FTDNA voor ongeveer $ 80.

Kinderen van ongehuwde moeders, vondelingen, adoptiekinderen en kinderen verwekt door een sperma donor of door een onbekende vader op zoek naar vader of vaders familie.
Doe een autosomale DNA test en bij jongens ook een uitgebreide Y-DNA test bij organisaties met een grote database. Kid DNA is een organisatie die al veel DNA van kinderen van een sperma donor onderzocht heeft en ook die een behoorlijk percentage aan kinderen die via de bekende sperma-donor verwekt zijn heeft kunnen aangeven.
Testen: Familyfinder van FTDNA voor ongeveer $ 80. en tevens Y-DNA voor jongens.

Een matriarchale stamboom opstellen. Dit zijn stambomen die uitgaan van een stammoeder en niet van een stamvader. Nakomelingen van dochters worden vermeld, dochters en zonen. Maar de nakomelingen van de zonen doen niet meer mee.
Deze mogelijkheid wordt bij uitgebreide testen er vaak bijgeleverd, maar kan ook afzonderlijk worden aangevraagd.
Testen: Mt-DNA. Veel firma's leveren dit als extra bij bestelde testen.

23andMe doet autosomaal onderzoek naar erfelijke ziekten, en levert als bijproduct aanwijzingen over de geografische de herkomst van de voorouders. Bij Europeanen wordt een grove verdeling gegeven van de windrichtingen in Europa en van de West Aziatische, eventuele Afrikaanse, component. Interessant is het percentage bijdragen van prehomoniden, zoals van Neanderthalers en Denosivans.

Een goed boek in de Engelse taal over de verschillende is
Blaine T. Bettinger, The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy.

Hierin worden de verschillende redenen beschreven die er kunnen zijn om een bepaald DNA onderzoek te doen en welke testen je daarvoor kunt doen. De belangrijkste DNA termen en codes worden duidelijk uitgelegd.

De belangrijkste firma's waar je een test kunt laten doen worden genoemd, en adviezen worden gegeven over welke firma en test je het beste kunt kiezen voor een specifieke onderzoeksvraag

Bettinger

*

Face book Discussiegroep Genetische Genealogie

In de face book discussie groep Genografie, Genetische genealogie worden deze testen en veel andere daarmee verband houdende zaken besproken.
U kunt hier ook vragen stellen aan de groep ervaringsdeskundigen.

*

Auteur: Boed Marres

Laatste bewerking:


HOME