genografie.nl logo

DNA  TESTEN

Ítzi

*

Familie onderzoek

DNA testen worden over het algemeen gedaan om de voorvaderlijke afstamming vast te stellen in een tijd die verder teruggaat dan met gewoon genealogisch onderzoek mogelijk is.

Je laat hiervoor een aantal markers testen om je haplogroep vast te stellen. Wanneer die bekend is ga je op zoek naar de subgroep door het SNP paneel te bestellen dat bij deze haplogroep hoort. Je definieve plaats vindt je dan na de bepaling van een of meer extra SNP's.

Wanneer je definieve plaats in de haplogroepboom bekend is kun je meer markers laten testen. In je groep zijn vaak personen die een min of meer gelijkend haplotiepe hebben, waarmee je dus een kleine genetische afstand hebt. Er is een Y-DNA Vergelijkings hulpprogramma dat de tijd schat tot de eerste gemeenschappelijke voorouder met de anderen. Je vindt daarmee ook clusters van familiegroepen.

Je kunt nu vaststellen of er een familierelatie is tussen twee families met eenzelfde achternaam en ook de tijd bepalen waarin de stamvader leefde

In je subgroep, clade, staan families met een grotere genetische afstand. de TMRCA is dan nog vaag te vermoeden. Aan de woonplaatsen kun je wellicht de gang van de familie geschiedenis aflezen.

Bij een genetische afstand van meer dan 5 wordt de bepaling echter onnauwkeurig door terugmutaties en parallelle mutaties. Hij wordt dan korter gemeten dan hij in werkelijkheid is. Dit verschijnsel treedt op bij een tijdsduur boven 600 jaar of twintig generaties.

*

Welke testen

Begin met het 16-marker STR "Alpha" panel: $44 van Yseq, al kun je ook het vier keer duurdere YDNA37 panel van FTDNA nemen. Ga verder op advies van deskundigen. Zowel bij de maatschappij waar je de test gekocht hebt, maar zeker ook na vragen gesteld te hebben in de face book discussie groep van je haplogroep en op de Nederlandse site Genetische Genealogie. Met plezier geef ik ook gratis persoonlijk advies. Ik heb geen belangen in een maatschappij, al ben ik onbezoldigd administrator van het G-PF3146 Y-DNA Project dat gefaciliteerd wordt door FTDNA.

YSEQ- Store_logo

YSTR panels:

16-marker STR "Alpha" panel: $44
14-marker STR "Beta" panel: $58
30-marker STR "Alpha-Beta" panel: $66
Additional STRs for: $10 to $19

38,051 SNPs available for: $17.50

89 custom SNP panels for: $103 to $389

YSEQ DNA Shop

FTDNA logo

YSTR panels:

37 markers: $169;
67 markers: $268;
111 markers: $359


Some SNPs available for $39

Some Y SNP panels: $119

FTDNA DNA shop

Stand op 1 november 2016

Diepgaande Y-DNA testen zijn

Comprehensive Y-Chromosome Sequencing

Dit is de meest uitgebreide test die er voor het Y-DNA onderzoek is. Hier worden de mutaties van de volledige mannelijke lijn in kaart gebracht. Familie verwantschappen kunnen nauwkeurig worden vastgesteld. In iedere derde generatie, dus iedere eeuw, is een SNP mutatie te verwachten.
Hij is dus ook zeer geschikt voor mensen met volkerenkundige belangstelling en degene die de plaats van de hun familie in het geheel daarvan willen vaststellen.

FTDNA logo

BigY

66% coverage Ó $575;
2050 SNPs>

FTDNA DNA shop

full genomes Corporation

Y Elite 2.1

90% coverage; Ó $775.
2750 SNPs>

YSEQ DNA Shop

*

Andere redenen voor een onderzoek:

Onderzoek naar een nabije familierelatie.
Dit is een autosomale test, een screening van alle chromosomen. Hiermee toon je familierelaties aan tot in de zevende generatie van je kwartierstaat
Testen: Familyfinder van FTDNA voor ongeveer $ 80.

Kinderen van ongehuwde moeders, vondelingen, adoptiekinderen en kinderen verwekt door een sperma donor of door een onbekende vader op zoek naar vader of vaders familie.
Doe een autosomale DNA test en bij jongens ook een uitgebreide Y-DNA test bij organisaties met een grote database. Kid DNA is een organisatie die al veel DNA van kinderen van een sperma donor onderzocht heeft en ook die een behoorlijk percentage aan kinderen die via de bekende sperma-donor verwekt zijn heeft kunnen aangeven.
Testen: Familyfinder van FTDNA voor ongeveer $ 80. en tevens Y-DNA voor jongens.

Een matriarchale stamboom opstellen. Dit zijn stambomen die uitgaan van een stammoeder en niet van een stamvader. Nakomelingen van dochters worden vermeld, dochters en zonen. Maar de nakomelingen van de zonen doen niet meer mee.
Deze mogelijkheid wordt bij uitgebreide testen er vaak bijgeleverd, maar kan ook afzonderlijk worden aangevraagd.
Testen: Mt-DNA. Veel firma's leveren dit als extra bij bestelde testen.

23andMe doet autosomaal onderzoek naar erfelijke ziekten, en levert als bijproduct aanwijzingen over de geografische de herkomst van de voorouders. Bij Europeanen wordt een grove verdeling gegeven van de windrichtingen in Europa en van de West Aziatische, eventuele Afrikaanse, component. Interessant is het percentage bijdragen van prehomoniden, zoals van Neanderthalers en Denosivans.

*

Face book Discussiegroep Genetische Genealogie

In de face book discussie groep Genografie, Genetische genealogie worden deze testen en veel andere daarmee verband houdende zaken besproken.
U kunt hier ook vragen stellen aan de groep ervaringsdeskundigen.

*

Auteur: Boed Marres

Laatste bewerking:


HOME